Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Vizitka s kontaktními údaji

 QR vizitka

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

3.6.2013 Oslava Dne dětí v MŠ Svárov

 

Komunikační brána :

SMS-ZDARMA

seznam

centrum

Gmail

Atlas.cz

 Hotmail 

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Měření rychlosti internetu.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška - návrh zastavěného území obce

 

Statutární město KLADNO
 
Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání
zastavěného území obce SVÁROV, zveřejnění a vystavení návrhu vymezení zastavěného území obce Svárov
 
Odkazy
Návrh opatření obecné povahy č. OOP/01/2009 pro vymezení hranice zastavěného území obce Svárov
 
Čj.: ÚAaÚP/ 25 /2009
Vyřizuje: Ing.E.Přibíková CSc.
Tel.: 312 604 140 
eva.pribikova@mestokladno.cz                                                                 Kladno 16.ledna 2009
 
                                                  Veřejná vyhláška
 
Oznámení o zahájení řízení o vydání zastavěného území obce SVÁROV, zveřejnění a vystavení návrhu vymezení zastavěného území obce Svárov 
    (dle § 46 zák.č.500/2004 Sb.a zák.č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
 
Obec Svárov, IČ: 875 481, Svárov čp.1, 273 51 Unhošť
-         dále jen žadatel – podala dne 18.6.2008, došlo 23.6.2008 pod čj. 372/08 žádost o pořízení
vymezení zastavěného území pro obec Svárov, k.ú.Svárov.
 
Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna, jako úřad územního plánování příslušný dle § 5 odst 1 a § 6 odst 1d zákona č.183//2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(dále stavební zákon) v souladu s § 60 odst 2 stavebního zákona
 
zveřejňuje a vystavuje n á v r h zastavěného území obce Svárov projednaný s dotčenými orgány (DO) dle § 59 stavebního zákona
 
                        od 20.ledna do 19.února 2009
 
Námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků uvedených v § 58 odst 2 stavebního zákona a vlastníci sousedících pozemků. Námitky k návrhu lze podat písemně k pořizovateli, tzn. na Magistrát města Kladna, Úřad architektury a územního plánování, Nám.starosty Pavla 44, 272 52 Kladno ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu vymezení zastavěného území obce.
 
 
 
 
 
                                                             2
 
 
 
Mapové podklady s vyznačeným návrhem zastavěného území jsou vystaveny k nahlédnutí v pracovní době  na Magistrátu města Kladna, na Úřadu architektury a územního plánování, místnost č.108 v 1.patře, náměstí starosty Pavla 44, 272 52
Kladno (tel. 312 604 130 a 140) a na Obecním úřadu Svárov (tel.312 698 417).
 
 
 
.
 
 
 
 
                                                                     Ing.arch František Müller,
                                                 vedoucí Úřadu architektury a územního plánování
                                                                     Magistrátu města Kladna
 
 
 
 
Vyvěšeno: 20.01.2009
Sejmuto:     19.02.2009
 
Písemnost byla dne 20.01.2009 zveřejněna také na adrese www.mestokladno.czwww.svarov.eu.

Vyvěšeno: 20. 1. 2009

Datum sejmutí: 19. 2. 2009

Zodpovídá: Zetek

Zpět