Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Vizitka s kontaktními údaji

 QR vizitka

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

23.3.2016 Velikonoční slepička - divadlo a malování keramiky

 

Komunikační brána :

SMS-ZDARMA

seznam

centrum

Gmail

Atlas.cz

 Hotmail 

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Měření rychlosti internetu.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška o projednávání návrhu zadání Územního plánu Svárov

 

 
MAGISTRÁT MĚSTA KLADNA
 
úřad architektury a územního plánování

 

Č.j. :    40/09                                                                                                                                    Kladno:26.1 . 2009 
Veřejná vyhláška
Oznámení
o projednávání návrhu zadání Územního plánu Svárov.
Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna, jako pořizovatel v souladu s § 6 odst.1c) a § 47 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) oznamuje zveřejnění a vystavení k veřejnému nahlédnutí návrhu zadání Územního plánu Svárova.
Návrh zadání Územního plánu Svárova bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 2.2 2009 do 4.3.  2009 na:
·        Magistrátu města Kladna, Úřadu architektury a územního plánování (I. patro, č. místnosti 105) v pracovních dnech a na internetových stránkách města Kladna www.mestokladno.cz
·        Obecním úřadu obce Svárov v pracovních dnech ( tel. 312698417, 724181266 ) a na internetových stránkách obce Svárov www.svarov.eu
Návrh zadání je zveřejněn a vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání na úřední desce. V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.
Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního právního předpisu; ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty i sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo k připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.           
Připomínky zasílejte na adresu Magistrátu města Kladna, Úřad architektury a územního plánování, Nám. Starosty Pavla 44, 272 52.                                                                                 
Vyhláška bude zveřejněna na úřední desce a na desce umožňující dálkový přístup obce Svárov a města Kladna.
 
 
                                                                         Ing.arch. František Müller
                                                                Vedoucí úřadu územního rozvoje
                                                                         Magistrátu města Kladna
nám. starosty pavla 44 kladno 272 52
Phone: (0312) 604 111 ústředna • Fax: 0312 – 628021,620 540
bankovní spojení :kb kladno č.ú. 19-729-141/0100


 

 
Vyvěšeno: 2.2.2009
Sejmuto: 4.3. 2009

Vyvěšeno: 2. 2. 2009

Datum sejmutí: 4. 3. 2009

Zodpovídá: Zetek

Zpět