Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Vizitka s kontaktními údaji

 QR vizitka

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

10.června 2016 - výlet na Točník

 

nas-stat-nezbohatne-200x96-1.jpg

 

Komunikační brána :

SMS-ZDARMA

Seznam

centrum

Gmail

Atlas.cz

 Hotmail 

Náhled k programu icq2go

meebo-icona1

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Test rychlosti připojení

Rychlost připojení

 

 

EUR Vlajka meny EUR   změna
GBP Vlajka meny GBP   změna
USD Vlajka meny USD   změna
CAD Vlajka meny CAD   změna
CHF Vlajka meny CHF   změna
JPY Vlajka meny JPY   změna
PLN Vlajka meny PLN   změna
RUB Vlajka meny RUB   změna
PX50   změna {value}%
PK30   změna {value}%
AAA   změna {value}%
CETV   změna {value}%
ČEZ   změna {value}%
ECM   změna {value}%
ERSTE   změna {value}%
KB   změna {value}%
NWR   změna {value}%
ORCO   změna {value}%
PEGAS   změna {value}%
PHILIP M.   změna {value}%
O2   změna {value}%
UNIPET   změna {value}%
VIG   změna {value}%

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Vyhláška obce Svárov o poplatku za svoz komunálního odpadu č. 1/2014

 OBEC Svárov                          

 Č. j. : 28/2014

Obecně závazná vyhláška

obce Svárov

č.1/2014

o poplatku za komunální odpad

 

Zastupitelstvo obce Svárov se na svém veřejném jednání dne 12.12. 2014 usnesením č. 27/2014  usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

    Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce.

 

Čl. 2

Správa poplatku

(1) Správu poplatku vykonává obec Svárov

(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti se stanovuje takto :

 

pro 120 l nádobu s frekvencí svozu 1 x za 14 dnů     1 460,- Kč

pro 240 l nádobu s frekvencí svozu 1 x za 14 dnů     2 330,- Kč

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

Poplatek na běžný kalendářní rok  je splatný do 31. ledna téhož roku.

 

Čl. 5

Všeobecná ustanovení

 

    Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy a to zejména zákon č. 280/2009 Sb v e znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 6

Zrušující ustanovení

 

    Touto vyhláškou se ruší k datu 31. 12. 2014 obecně závazná vyhláška obce Svárov

č. 1 z roku 2013 o poplatku za komunální odpad.

 

Čl. 7

Účinnost

 

    Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015

                                                                                                             

  ……………………..                                        ……………………..

místostarosta                                                         starosta

 

Vyvěšeno: 15. 12. 2014

Datum sejmutí: 31. 12. 2014

Zodpovídá: Správce Zetek

Zpět