Navigace

Obsah

Svoz bioodpadu

probíhá od poloviny dubna do poloviny listopadu většinou v pondělí.

V roce 2019 proběhne první svoz v pondělí 15. dubna.

Prázdninový svozu bioodpadu: Svoz bioodpadu během července a srpna 2019 bude prováděn jednou za dva týdny. První proběhne 1. července a pak následně 15. a 29. července a 12. a 26. srpna. Od 2. září bude svoz prováděn opět každé pondělí.

O případném posunutí termínu svozů budou občané upozorněni zde a i ve Zprávách OÚ Svárov

Občané Svárova mohou zdarma odkládat veškerý bioodpad i do kompostárny. A to během celého roku. Kompostárna a sběrný dvůr má otevřeno ve středu 16:00-18:00 a v sobotu 9:00-12:00 (ve státní svátky je zavřeno).