Navigace

Obsah

Faktury 2018 listopad


2018-11-01; MAKRO Cach & Carrz CR s.r.o; faktura č.99900060000120557860995580; 1923,00 Kč; (kancelářské křeslo)

 

2018-11-01; Stolní Voda s.r.o.; faktura č.186436; 722,00 Kč; 

(nájem automatu na vodu)

 

2018-11-02; Mgr. Peter Jurík; faktura č.10180502; 980,00Kč

(Prezentace obce a neomezené služby na celostátním informačním portálu www.czregion.cz od 01.12.2018 do 30.11.2019)

 

2018-11-07;  Nakladatelství FORUM s.r.o.; faktura č.26370501-8-R; 3 144,90 Kč;

(Archivnictví a spisová služba v otázkách a odpovědích - aktualizace listopad 2018)

 

2018-11-12; RAM projekt, s.r.o.; FAKTURA č.181122; 165 165,00 Kč;

(Projektové práce na části D (smlouva o dílo č.18005 ze dne 26.4.2018) Dokumentace pro provedení stavby /DSP/ )

 

2018-11-12; T-Mobile Czech Republic a.s.; faktura č.1817952318; 2 820,24Kč;

(vyúčtování služeb – 5 telefonních čísel)

 

2018-11-13; Alena Haušildová; faktura č.2181002; 15 573,00Kč;

(zpracování účetnictví X/2018, metodická pomoc s agendou mezd)

 

2018-11-13; Jan Kaštánek; faktura č.20180316; 1802,90 Kč

(eToken 5110 cc, Generování sady certifikátů SOVM/eIDAS, výjezd)

 

2018-11-13; MV ENERGgy s.r.o.; FAKTURA č.28106; 37 812,50Kč;

(vánoční světelná výzdoba)

 

2018-11-14; engelbert straus s.r.o; faktura č.230511;  1 782,33Kč;

(pracovní oblečení)

 

2018-11-15; Miroslav Kadlec; FAKTURA č.9-2018; 22 740,00Kč;

(Provozní režie k odebraným obědům pro žáky ZŠ a MŠ Svárov v měsíci říjen 2019)

 

2018-11-16;  ARROWS dotace, s.r.o.; FAKTURA č.VF18110014; 60 000,00 Kč

(zpracování výběrového řízení)

 

2018-11-16; ARROWS dotace, s.r.o.; FAKTURA č.VF18110015; 20 000,00 Kč

(Příprava podkladů k ROPD)

 

2018-11-16; Ing. Petr Jun; faktura č.1422018; 5 940,00 Kč,

(Kontrola plynového zařízení, domek školníka, kotelna ZŚ, vytápění sálu, Mš, restaurace)

 

2018-11-19; Mgr. Martin Čermák; faktura č.201811018; 4 114,00 Kč

(Revize a zkoušky tlakových nádob stabilní)

 

2018-11-19; Ing. Stanislav Jirucha; faktura č.18AFV0042; 9 500,00Kč

(Projekt výměny kotlů v objektu ZŠ Svárov, na pozemcích parc. č. 46, 186/4)

 

2018-11-20; Stolní voda; faktura č. 1810002744; 615 Kč

(pramenitá voda 11,3l)

 

2018-11-22; Pohřební ústav Syrius s.r.o.; faktura č.376, 1 093 Kč;

(kytice se stuhou)

 

2018-11-26; VYSSPA Sporrts Technology s.r.o., FAKTURA č.211218007; 5 521 613,63 Kč

(Záloha ve výši 100% na akci "Rekonstrukce školního hřišt - Svárov")

 

2018-11-27; AVE sběrné suroviny a.s. - faktura č.111180405; 1 251 Kč

(plast směsný - netříděný)

 

2018-11-28; HONORIS a.s.; faktura č.2018/4561; 4 818,00 Kč;

(baterie BRIT. Hiway 100)

 

2018-11-29;  QCM, s.r.o.; faktura č.FOX1800826; 2 420 Kč 

(PROFI ZADAVATEL 12 měsíců)

 

2018-11-30; EKOLOGIE s.r.o.; faktura č.18100715; 1 854,93Kč 

(uložení odpadů na skládce za období 1.-30.11.2018)

 

2018-11-30; SMS-služby s.r.o. - faktura č.180112398; 726,00 Kč;

(Služby dle smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů za období 1.-30.11.2018)

 

2018-11-30; FCC Regios, a.s. - FAKTURA č.1840032716; 41 785,00 Kč;

(Svoz odpadu za měsíc listopad 2018)