Navigace

Obsah

Faktury 2019 leden

 

2019-01-02 - Galilelo Corporation s.r.o. - faktura č.19000542; 1 210,00 Kč;

(licenční poplatek za Registr oznámení za období od 1.1.2019 do 31.12.2019)

 

2019-01-02 - Vestta BOZP s.r.o. - ZÁLOHOVÁ FAKTURA č.ZF20190002; 23 595,00 Kč;

(soubor směrnic BOZP+PO- Obecní úřad Svárov) 

 

2019-01-10 - ČEZ Prodej a.s. - faktura č.1900565705, 1 192,00 Kč;

(doplatek VO Nad Humny)

 

2019-01-10 - ČEZ Prodej a.s. - faktura č.1900565706, 150,00 Kč;

(doplatek semafor)

 

2019-01-10 - ČEZ Prodej a.s. - faktura č.1900565707, 138,00 Kč

(doplatek VO Stará zástavba)

 

2019-01-10 - ČEZ Prodej a.s. - faktura č.1900565708, 2624,00 Kč

(doplatek - VO Rymáň)

 

2019-01-12 - T-Mobile Czech Republic a.s. - faktura č.3087031319; 2704,43Kč

(vyúčtování služeb – 5 telefonních čísel)

 

2019-01-14 - TNT Consulting s.r.o. - FAKTURA č.192248; 32 670,00 Kč

(Dokončení projektu - administrace - Obnova místní komunikace v obci Svárov MMR-3264/2018)

 

2019-01-15 - Jindřich POTUŽNÍK - faktura č.42019; 33 807,40 Kč;

(Montáž el. měrových rozvaděčů ER212 a ER112 včetně materiálu a dopravy, pro výstavbu nové školy a hřiště)

 

2019-01-15 - TopGis s.r.o. - faktura č.20190045; 7 260,00Kč 

(Provoz geoportálu pro období 1/2019-12/2019)

 

2019-01-18 - CBS Nakladatelstvé s.r.o. - faktura č.19010105; 4701,00 Kč;

(Kniha Česko z nebe 20 ks)

 

2019-01-23 - Petr Soukup a spol. s r.o. - faktura č.201920091; 6 370,00 Kč;

(Plastové popelnice 10 ks)

 

2019-01-23 - SPORTOVNÍ PROJEKTY s.r.o. - FAKTURA č.02-2019; 88 693,00 Kč;

(Změna projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu sportoviště v areálu ZŠ Svárov)

 

2019-01-24 - Alena Haušildová - faktura č.2190224; 1 900,00 Kč;

(účasnický poplatek za seminář konaný dne 24.1.2019)

 

2019-01-24 - Ing. Marta Valentová s.r.o. - FAKTURA č.012019; 15 730,00 Kč;

(Vypracování projektové dokumentace včetně rozpočtu/výkazu výměr na akci: Oprava místních komunikací - Svárov)

 

2019-01-29 - Vestta BOZP s.r.o. - FAKTURA č.FV20190023; 0,00 Kč

(Soubor směrnic BOZP+PO Obecní úřad Svárov - zaplacena záloha 23595,00 Kč)

 

2019-01-29 - WITERO s.r.o. - FAKTURA č.2019021; 42 350,00 Kč;

(Administrace zjednodušeného podlimitního řízení na akci: Dostavba 2.Stupně ZŠ Svárov)

 

2019-01-30 - ak. mal. Lukáš BRADÁČEK - FAKTURA č.30012019; 10 900,00 Kč;

(za výuku výtvarného oboru Svárov - měsíc leden, úklid sálu svárovské Besedy)

 

2019-01-31 - MEGADYNE CZ s.r.o. - faktura č.101900807; 3 635,00 Kč;

(Řemen LINEA-X XPA 1932)

 

2019-01-31 AVE sběrné suroviny a.s. faktura č.111190022, 1437,-Kč

(plast - směsný - netříděný)

 

2019-01-31 EKOLOGIE s.r.o. faktura č.19100033, 1854,93Kč;

(uložení odpadu na skládce 1,46 t)

 

2019-01-31 FCC Regios, a.s. KAKTURA č.1840033870, 25913,-Kč;

(Svoz odpadu za měsíc leden 2019 9,033t)