Navigace

Obsah

 

Svárovský zpravodaj,

zpravodaj pro občany obce Svárov, okres Kladno, evidován na MK ČR pod č. MK ČR E 1732, vydáván v nákladu cca 250 ks výtisků. Vydává: 4x ročně Obecní úřad ve Svárově, Svárov 1, PSČ 273 51; IČO: 00875481; Uzávěrka vydání 2/2020 je 20.3.2020, za redakci Petr Rubáš, kontakt rubaspetr@seznam.cz

 

Svárovský zpravodaj číslo 1/2020

Svárovský zpravodaj číslo 4/2019

Svárovský zpravodaj číslo 3/2019

Svárovský zpravodaj číslo 2/2019

Svárovský zpravodaj číslo 1/2019

Svárovský zpravodaj číslo 4/2018

Svárovský zpravodaj číslo 3/2018

Svárovský zpravodaj číslo 2/2018

Svárovský zpravodaj číslo 1/2018

Svárovský zpravodaj číslo 4/2017

Svárovský zpravodaj číslo 3/2017

Svárovský zpravodaj číslo 2/2017

Svárovský zpravodaj číslo 1/2017

Svárovský zpravodaj číslo 4/2016

Svárovský zpravodaj číslo 3/2016

Svárovský zpravodaj číslo 2/2016

Svárovský zpravodaj číslo 1/2016