Navigace

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník obce Svárov

Zde uvedené částky jsou maximální dle paragrafu 17 odst. zákona 106.
Občan bude předem upozorněn na předpokládanou výši částky dle provedených služeb. Informace bude vydána až po zaplacení poplatku.

Náklady podle § 17 odst. zákona:

Základní sazba při poskytování informací vyžadující práci:

Obec Svárov jako povinný subjekt v souladu s § 17 odst. 3 zákona bude
vybírat úhradu zálohy na požadovanou informaci podle rozsahu poskytované
informace.