Navigace

Obsah

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

 

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020  proběhne v naší mateřské škole dne 9. 5. 2019 od 14 do 16:30 hodin.

K zápisu se dostaví žadatel - zákonný zástupce dítěte s potřebnými doklady (účast dítěte není nutná).

Co je nutné u zápisu do MŠ doložit

 

Věk dítěte a zápis do MŠ

Do mateřské školy přijímáme děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Povinně se k zápisu dostaví zákonní zástupci dětí, které do 31. 8. 2019 dovrší 5. rok věku, pokud do MŠ ještě nedocházejí.

Dobrovolně se k zápisu dostaví zákonní zástupci dětí, které k 31. 8. 2019 dovrší 3. – 4. rok.

 

Co by mělo dítě před vstupem do mateřské školy zvládnout?

Dítě by mělo mít zafixované základní hygienické návyky, mělo by si dojít samo na WC, být bez plen. Mělo by se dokázat najíst samo lžící, napít se samo z hrnečku. Dítě by mělo zvládat základní komunikaci s učitelkami. Mělo by mít snahu se samostatně obléci a obout. 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Svárov, Hlavní 1, 27351 Svárov, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole. Tento postup přijímání dětí do MŠ platí i v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s místem trvalého pobytu v obci Svárov,
    (kritérium č. 1)
  2. Děti s trvalým pobytem v obci Svárov, podle věku dítěte od nejstarších po nejmladší,
    (kritérium č. 2)
  3. Děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, podle věku dítěte od nejstarších po nejmladší, (kritérium č. 3)

Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí dítěte do MŠ stejnou váhu, pořadí přijetí žádosti není důležité. Ředitelka MŠ může mimo kritéria posoudit individuální případy, které mohou mít mimořádné důvody.

 

Postup

Zákonný zástupce obdrží pro své dítě registrační číslo. Pod tímto číslem bude zákonnému zástupci sděleno, zda jeho dítě dostalo rozhodnutí o přijetí do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka organizace v termínu do 30 dnů od podání žádosti.

Seznam dětí (jejich registrační čísla), které dostanou kladné rozhodnutí o přijetí do MŠ, bude vyvěšen v mateřské škole a na webových stránkách www.svarov.eu sekce ZŠ a MŠ Svárov.

Informaci o nepřijetí dítěte do MŠ obdrží zákonný zástupce písemně.

 

Další informace pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které se vzdělávají v posledním ročníku MŠ a pro děti s odkladem povinné školní docházky je předškolní vzdělávání bezúplatné.

Z hygienických i provozních důvodů je nepřípustné, aby dítě mělo pleny.

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 

Dokumenty ke stažení:

 

Přihláška vč. stravování

Žádost o přijetí

10. 4. 2019

 

Mgr. Šárka Janoušková

ředitelka školy