Navigace

Obsah

logo Základní umělecká škola Svárov

                     příspěvková organizace - IČO: 087 90 981

                                       sídlo školy:  Hlavní 1, 273 51 Svárov

                                  svarov.zus@gmail.com   zus.svarov@izus.cz

                                   tel. 778507722 / 778507566 / 778507750

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ ŠKOL OD 11.3.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNĚ

Sdělení ředitele školy žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků:

1. Z důvodu mimořádné situace, uzavření škol a celostátní karantény není do odvolání prezenční výuka ani úřední hodiny - budova školy zůstává nadále pro žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a veřejnost uzavřena.

2. Dne 17.3.2020 vydal ředitel školy v souladu s doporučením MŠMT a Asociace Základních uměleckých škol (AZUŠ) interní dokument "Informace, opatření a závazné pokyny ředitele školy pro učitele". Dokument obsahuje mj. ustanovení o výkonu pracovních činností učitelů mimo pracoviště zaměstnavatele a učitelům ZUŠ Svárov ukládá s účinností od 18.3. mj. zajistit přípravu a realizaci distančního studia jako alternativní formu vzdělávání žáků s využitím prostředků ICT (e-mail, iZUŠ, youtube, sms, telef. kontakt, atd.).

3. Odkaz na dokument AZUŠ, který je podpůrným materiálem pro realizaci distančního studia, je uveden dále. Výběr a aplikaci jednotlivých a dílčích oblastí materiálu a formy pro distanční studium stanovují učitelé, kteří budou žáky a zákonné zástupce v průběhu týdne kontaktovat a informovat. Doporučuje se průběžně sledovat web a iZUŠ. 

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail: svarov.zus@gmail.com

"Zásobník distančních aktivit a zdrojů pro žáky"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZÁPIS A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY pro nové žáky - šk. r. 2020/2021

pátek 17.4., středa 22.4., čtvrtek 23.4. od 14.00 do 18.00

!!! alternativy náhradních termínů jsou v jednání a budou stanoveny a zveřejněny po zrušení mimořádných opatření !!!

hudební obor - klavír, el. kláves. nástroje, akordeon, kytara, el. kytara, baskytara,                                       zobcová flétna, příčná flétna, saxofon, housle, sólový zpěv

výtvarný obor     taneční obor

KRITÉRIA pro přijímání žáků     INFORMACE pro uchazeče

-----------------------------------------------------------------------------------

 

KORONAVIRUS COVID-19

Sdělení ZUŠ Svárov pro zaměstnance, žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků viz

informační systém iZUŠ (přihlášení dle zaslaných kódů na e-maily v období 3.2. - 7.2.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace:

1.  Základní umělecká škola Svárov je zapsána v obchodním rejstříku a v RŠŠZ MŠMT s účinností od 1.1.2020 jako příspěvková organizace. Statutárním orgánem právnické osoby a orgánem veřejné moci je ředitel, který za organizaci jedná v plném rozsahu.

2.  Od 3.2. je zaveden informační systém iZUŠ, který poskytuje informace o škole, pro žáky a zákonné zástupce také informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.

3.  Ve spolupráci se zřizovatelem ZUŠ obcí Svárov připravujeme navýšení kapacity a rozšíření studijních oborů a zaměření v hudebním, výtvarném a tanečním oboru.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLOLETNÍ KONCERT S VÝSTAVOU - středa 5.2.2020

17.00 kulturní sál Svárovské besedy     pozvánka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ADVENTNÍ KONCERT - neděle 15.12. 2019  

15.00 kostel sv. Lukáše na Svárově

plakát PDF          pozvánka JPEG         program

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II. pololetí šk. r. 2019/2020

 

HUDEBNÍ OBOR (HO)

Hudební přípravka (HP I, HP II) a Hudební nauka (HN) - vyučující: Kateřina Haštabová, DiS. 

- HP I: středa 13.30-14.15 (žáci ve věku 6 let) 

- HN: 1.A pondělí 16.15-17.00,  1.B čtvrtek 15.20-16.05,   2.+3.+4.r.+ HP II středa 15.20-16.05 

Hra na kytaru, Hra na baskytaru - vyučující: Vladimir Belenkiy, DiS.

- středa 13.30 - 18.50 (učebna 3) a čtvrtek 13.30 - 18.50 (učebna 1)

Hra na klavír - vyučující: Kateřina Haštabová, DiS.

- pondělí, úterý 13.30 - 17.00, středa, čtvrtek 13.30 - 17.55, pátek 12.35 - 16.25 (učebna 5) 

Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu - vyučující: Štěpánka Mašatová

- středa 13.30 - 17.55 (učebna 5)

Hra na elektronické klávesové nástroje - vyučující: Ivo Formáček, Dr.h.c. 

- úterý, středa, čtvrtek 14.25 - 17.00 (ředitelna)

Sólový zpěv, Sborový zpěv - vyučující: Lucie Kokešová

- pondělí, pátek 13.30 - 17.55 (učebna 4)

 

VÝTVARNÝ OBOR (VO) - vyučující: Lukáš Bradáček, akad. mal. 

- pondělí 1.r. A 13.30-16.05   úterý 1.r.B 14.25-17.00   středa 1.r. C 14.25-17.00  (učebna 2)

 

TANEČNÍ OBOR (TO) - lektor: Ing. Lucie Bláhová, e-mail: jamdancecrew@centrum.cz

- vzdělávací kurz pod Obecním úřadem Svárov - hotovostní platba na OÚ

- úterý 17.15 - 18.15 / sál Svárovské besedy 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AKCE a GALERIE

fotoalbum z 15.12.2019

                                               fotoalbum z 3.9.2019

fotoalbum z 24.5.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv

28.5. 2019 OZNÁMENÍ PRO STÁVAJÍCÍ ŽÁKY a další info

Výsledková listina přijímacího řízení pro nové žáky 2019

Informace pro nové žáky a zákonné zástupce žáků 2019

 

DOKUMENTY 2019