Navigace

Obsah

logo Základní umělecká škola Svárov

                 příspěvková organizace - IČO: 087 90 981

                               sídlo školy:  Hlavní 1, 273 51 Svárov

                                 svarov.zus@gmail.com   zus.svarov@izus.cz

                                               tel. 778507750, 778507722, 778507566  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktuality - novinky - informace:

1.  Základní umělecká škola Svárov, příspěvková organizace, je zapsána v obchodním rejstříku a v RŠŠZ MŠMT s účinností od 1.1.2020 jako příspěvková organizace. Statutárním orgánem právnické osoby a orgánem veřejné moci je ředitel školy, který právnickou osobu zastupuje a jedná za organizaci v plném rozsahu.

2.  Od února je pro zaměstnance, žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a veřejnost zaveden informační systém iZUŠ, který poskytuje informace a údaje o škole (dokumenty, rozvrhy hodin, kalendář akcí a termíny - postupové zkoušky, přijímací zápis pro nové žáky, sdělení a informace vedení školy a učitelů atd.), průběh a výsledky vzdělávání. Žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků předají třídní učitelé v únoru přihlašovací údaje. Výpisy z vysvědčení (zpracované v iZUŠ) budou učitelé předávat žákům ve výuce od 3.2.

3.  S podporou zřizovatele připravuje škola nové webové stránky a inovaci kontaktů ZUŠ.

4.  Od 3.2.2020  je otevřeno pěvecké oddělení s výukou sólového a sborového zpěvu.

5.  Platby na II. pololetí (1350 Kč) provádějte již na nový účet !!! - informace obdržíte u učitele studijního zaměření (č.ú. ZUŠ Svárov, v.s. a s.s. žáka), popř. žádostí na e-mail.

6.  Ve spolupráci se zřizovatelem obcí Svárov) připravujeme navýšení kapacity školy a rozšíření studijních oborů a zaměření v hudebním, výtvarném a tanečním oboru po schválení KÚ a MŠMT s předpokládaným zápisem v RŠŠZ MŠMT od šk. r. 2020/2021.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLOLETNÍ KONCERT S VÝSTAVOU - středa 5.2.2020

17.00 kulturní sál Svárovské besedy     pozvánka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ADVENTNÍ KONCERT - neděle 15.12. 2019  

15.00 kostel sv. Lukáše na Svárově

plakát PDF          pozvánka JPEG         program

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II. pololetí šk. r. 2019/2020

 

HUDEBNÍ OBOR (HO)

Hudební přípravka (HP I, HP II) a Hudební nauka (HN) - vyučující: Kateřina Haštabová

- HP I: středa 13.30-14.15 (žáci ve věku 6 let) 

- HN: 1.A pondělí 16.15-17.00,  1.B čtvrtek 15.20-16.05,   2.+3.+4.r.+ HP II středa 15.20-16.05 

Hra na kytaru, Hra na el. kytaru, Hra na baskytaru - vyučující: Vladimir Belenkiy

- středa 13.30 - 18.50 (učebna 3 - I.patro) a čtvrtek 13.30 - 18.50 (učebna 1 - přízemí)

Hra na klavír, Komorní a souborová hra - vyučující: Kateřina Haštabová 

- pondělí, úterý, středa, čtvrtek 13.30 - 17.00, pátek 12.35 - 16.05 (učebna 5 - I.patro) 

Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu - vyučující: Štěpánka Mašatová

- středa 13.30 - 17.55 (kancelář ZUŠ - přízemí a učebna 5 - I.patro)

Hra na elektronické klávesové nástroje, Komorní a souborová hra - vyučující: Ivo Formáček

- úterý, středa, čtvrtek 14.25 - 17.00 (kancelář ZUŠ - přízemí)

Sólový zpěv, Sborový zpěv - vyučující: Lucie Kokešová

- sborový zpěv: pondělí 14.25 - 16.05 (učebna 5),  sólový zpěv: dle domluvy hodin žáků s vyučující

 

VÝTVARNÝ OBOR (VO) - vyučující: Lukáš Bradáček

- pondělí 1.r. A 13.30-16.05   úterý 1.r.B 14.25-17.00   středa 1.r. C 14.25-17.00  (učebna 2 - přízemí)

 

TANEČNÍ OBOR (TO) - lektor: Lucie Bláhová, e-mail: jamdancecrew@centrum.cz

- vzdělávací kurz pod Obecním úřadem Svárov - hotovostní platba na OÚ

- úterý 17.15 - 18.15 / sál Svárovské besedy 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AKCE a GALERIE

fotoalbum z 15.12.2019

                                               fotoalbum z 3.9.2019

fotoalbum z 24.5.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv

28.5. OZNÁMENÍ PRO STÁVAJÍCÍ ŽÁKY a další info

Výsledková listina přijímacího řízení pro nové žáky

Informace pro nové žáky a zákonné zástupce žáků

 

DOKUMENTY