Obec Svárov
Obec Svárov

Organizační struktura

 

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce

Ivana Zetka kterému jsou podřízeni:

 •  ing. Lenka Haklová - referentka

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách roku 2018:
seznam zastupitelů:

 • Ivan Zetek - starosta             
 • Václav Urban ml. - místostarosta
 • Marek Šona
 • Mgr. Šárka Janoušková
 • Libor Loula 
 • Ing. Mariana Zetková 
 • Petr Rubáš

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 • Kontrolní výbor
  • Marek Šona - předseda
  • Václav Urban ml.
  • Vilém Fűrbacher

 

 • Finanční výbor
  • Bc. Mariana Zetková - předsedkyně
  • Mgr. Šárka Janoušková
  • Ivo Formáček

 

 • Komise sociální a doplňkové péče
  • Mgr. Šárka Janoušková - předsedkyně
  • Ing. Mariana Zetková
  • Hana Jordáková

 

 • Komise stavební
  • Libor Loula - předseda
  • Petr Loula
  • Tomáš Králíček

 

 • Pracovní skupina I - Petr Rubáš
 • Pracovní skupina I připravuje podklady pro VJ ZO:
  • administrace obecního webu

  • redakce obecního zpravodaje včetně tisku a distribuce

  • vyvěšování letáků v obecních vývěskách

  • scanování smluv a faktur s následným vložením na web

  • komunikace s občany na diskusním fóru

  • realizace dopravního značení

  • monitoring zimní údržby - vyhlašování výjezdu

  • řízení obecního kronikáře

 

 • Pracovní skupina II - Václav Urban ml.
 • Pracovní skupina II připravuje podklady pro VJ ZO:
  • administrace došlé pošty

  • plánování, řízení a koordinace investičních akcí obce

  • řízení a koordinace provozních záležitostí

  • administrace dotačních projektů

  • zajišťování a revize strategických dokumentů obce

  • koordinace provozu a financování ZŠ, MŠ a ZUŠ Svárov

  • koordinace a podpora spolkové činnosti

  • koordinace a spolupráce s MAS Mezi Hrady