Obec Svárov
Obec Svárov

Víceúčelové hřiště

je možné si pronajmout v souladu s provozním řádem. Lze na něm provozovat tyto sporty: tenis, fotbal, volejbal, nohejbal, florbal, házenou, basketbal, speed badminton.

Rezervaci hřiště si lze zajistit v rezervačním systému. Klíče od hřiště je možné si vyzvednout a odevzdat na OÚ u paní Haklové a to v úředních hodinách nebo u správce hřiště pana Ivana Zetka (tel.: +420 724 181 266).

Vstup na hřiště je zpoplatněn za osobu:

  1. Ceny při provozování individuálních sportů (tenis, speed badminton)
  • 50,- Kč/1 hod. osoba starší 15 let, bez trvalého pobytu v obci Svárov
  • 24,- Kč/1 hod. osoba starší 15 let, s trvalým pobytem v obci Svárov
  • 10,- Kč/1 hod. osoba mladší 15 let, bez trvalého pobytu v obci Svárov
  • osoba mladší 15 let, s trvalým pobytem v obci Svárov má vstup zdarma
  1. Ceny při provozování kolektivních sportů a při turnajích individuálních sportů jsou sníženy o 50%
  2. Členi spolků se sídlem ve Svárově, určeni předsedou spolku jako aktivně působící členi, mají na hřiště vstup zdarma.
  3. Hřiště pro spolkovou činnost spolků se sídlem ve Svárově je k dispozici zdarma.

 

Rekonstrukci školního hřiště provedla firma VYSSPA Sports Technology s.r.o. od listopadu 2018 do května 2019.  Hřiště má  umělý povrch EPDM. Cena za rekonstrukci školního hřiště byla 6 192 699,53 Kč. Dotace od MMR činila 3 333 611 Kč.