Obec Svárov
Obec Svárov

Svoz komunálního odpadu

Změna svozu komunálního odpadu


Dne 11.3.2021 byl proveden první svoz komunálního odpadu vlastními prostředky 
obce Svárov.  Vzhledem ke zjištění,  že se do svozové techniky nevešel odpad z celé obce, 
bude i nadále svoz probíhat v 14ti denním intervalu,  avšak tím způsobem,  
že v lichém týdnu bude proveden svoz v jedné polovině obce a v sudém týdnu v druhé polovině obce, viz připojené mapy. 


Mapa obce pro svoz v lichém týdnu :

svoz v lichém týdnu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mapa obce pro svoz v sudém týdnu:

svoz v sudém týdnu

 

Svoz provádí zaměstnanci obce. Bližší informace ve Svárovském zpravodaji č.1/2021 v článku "Slovo starosty". 

poplatek za popelnice o objemu 240 l je 2320 Kč

poplatek za popelnice o objemu 120 l je 1190 Kč.

Platby za odvoz popelnic v roce 2021 je potřeba zaplatit v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.

 

Dle vyhlášky č. 3/2015 k ukládání pevného domovního směsného odpadu jsou k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení: 

a) popelnice o objemu 120 litrů

b) popelnice o objemu 240 litrů

c) jednorázové pytle o objemu 100 litrů

týdny v roce 2021