Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

FITCLUB SVÁROV

Efektivní cvičení s vlastní vahou - v pondělí v 18 hodin ve Svárovské besedě

17. 11. 2018 Zobrazit více

Pozvánka na seminář „Novinky v dotacích pro úspornou domácnost“

Seminář pro občany pořádaný v rámci programu Státního fondu životního prostředí - Nová zelená úsporám (Dešťovka) koná se od 17:00 5. 12. 2018 na radnici v Kladně

17. 11. 2018 Zobrazit více

Cenu hejtmanky Středočeského kraje pro rok 2018 získala Marie Žižlavská za projekt Oslí stezka

Cenu hejtmanky Středočeského kraje pro rok 2018 získala Marie Žižlavská za projekt Oslí stezkaCenu hejtmanky Středočeského kraje pro rok 2018 získala Marie Žižlavská za projekt Oslí stezka

16. 11. 2018 Zobrazit více

ADVENTNÍ JARMARK S TVOŘIVÝMI DÍLNAMI

ADVENTNÍ JARMARK S TVOŘIVÝMI DÍLNAMI
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
1. adventní neděle 2. 12. 2018 14.oo–16.3o
Svárovská Beseda, společenský sál

15. 11. 2018 Zobrazit více

Ve Svárově bude CIRKUSOVÉ ŠAPITÓ BEROUSEK

Ve středu 13. 11. a ve čtvrtek 14. 11. bude ve Svárově CIRKUSOVÉ ŠAPITÓ BEROUSEK

13. 11. 2018 Zobrazit více

Poslední svoz bioodpadu v tomto roce bude proveden 19. listopadu 2018.

Poslední svoz bioodpasdu v tomto roce bude proveden 19. listopadu 2018.

13. 11. 2018 Zobrazit více

Zápis z veřejného ustavujícího jednání zastupitelstva obce Svárov


Neoficiální zápis z veřejného ustavujícího jednání zastupitelstva obce Svárov konaného dne 31. 10. 2018 v 18:00 ve společenském sále obecního domu. Až bude k dispozici oficiální zápis, bude také uveřejněn.

Program:

 1. Jako zapisovatelka byla určena paní Haklová.
 2. Bylo schváleno rozšířit původní program o další body, viz níže.
 3. Volba starosty a místostarosty.
 • bylo určeno, že bude jen jeden místostarosta
 • funkci starosty bude člen zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněný
 • starosta a místostarosta se volil veřejně
 • starostou byl zvolen Ivan Zetek
 • místostarostou byl zvolen Václav Urban
 1. Zřízení výborů a komisí:
 • počet členů výborů a komisí bylo určeno na tři členy
 • předsedkyní finanční výboru byla zvolena Bc. Mariana Zetková 
 • předsedou kontrolního výboru byl zvolen Marek Šona
 • předsedkyní sociální komise byla zvolena Mgr. Šárka Janoušková
 • předsedou stavební komise byl zvolen Libor Loula
 • volba členů komisí a výborů proběhne až na dalším veřejném zasedání
 1. Vedoucím pracovní skupiny č.I byl zvolen Petr Rubáš. Vedoucím pracovní skupiny č.II byl zvolen Václav Urban.
 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva bude upřesněno v oficiálním zápisu.

 

Další body nebyly v původním programu:

 

 1. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo s názvem „Rekonstrukce školního hřiště – Svárov“ uzavřenou mezi objednatelem Obcí Svárov a zhotovitelem firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o. Celková cena včetně DPH je 5 521 613,63 Kč
 2. Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr, poptat u bank úvěr, který bude využit při výstavbě II. stupně základní školy a rekonstrukci školního hřiště. Výše úvěru se předpokládá až 7 miliónů Kč.
 3. Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí finančního daru pro ZŠ Svárov (do maximální výše 40 000 Kč) od spolku Burza Svárov z. s. Finanční dar je určen na nákup učebnic pro výuku anglického jazyka a nádobí pro MŠ.
 4. Osobou pověřenou zastupováním obce Svárov při jednání s Místní akční skupinou Mezi Hrady byl zvolen Václav Urban.
 5. Zastupitelstvo schválilo Vyhlášku obce Svárov č. 1/2018, kterou se stanovují hřbitovní poplatky.

7. 11. 2018 Zobrazit méně

Změna administrace obecních stránek

Obecní stránky administruje od 5. 11. 2018 zastupitel obce pan Rubáš. Předchozí administrátor dne 2. 11. 2018 smazal velkou část obecního webu. Máte-li zájem některé informace obnovit, kontaktujte, prosím, současného administrátora. Můžete použít e-mail: rubaspetr@seznam.cz nebo diskusní fórum.

7. 11. 2018 Zobrazit více

Ping - pongový turnaj ve čtyřhře

Ping - pongový turnaj ve čtyřhře

6. 11. 2018 Zobrazit více

Záměr pronájmu restaurace v obci Chyňava

Záměr pronájmu restaurace v obci Chyňava

2. 11. 2018 Zobrazit více

Stránka