Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zápis z veřejného ustavujícího jednání zastupitelstva obce Svárov

Typ: ostatní
Neoficiální zápis z veřejného ustavujícího jednání zastupitelstva obce Svárov konaného dne 31. 10. 2018

Neoficiální zápis z veřejného ustavujícího jednání zastupitelstva obce Svárov konaného dne 31. 10. 2018 v 18:00 ve společenském sále obecního domu. Až bude k dispozici oficiální zápis, bude také uveřejněn.

Program:

 1. Jako zapisovatelka byla určena paní Haklová.
 2. Bylo schváleno rozšířit původní program o další body, viz níže.
 3. Volba starosty a místostarosty.
 • bylo určeno, že bude jen jeden místostarosta
 • funkci starosty bude člen zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněný
 • starosta a místostarosta se volil veřejně
 • starostou byl zvolen Ivan Zetek
 • místostarostou byl zvolen Václav Urban
 1. Zřízení výborů a komisí:
 • počet členů výborů a komisí bylo určeno na tři členy
 • předsedkyní finanční výboru byla zvolena Bc. Mariana Zetková 
 • předsedou kontrolního výboru byl zvolen Marek Šona
 • předsedkyní sociální komise byla zvolena Mgr. Šárka Janoušková
 • předsedou stavební komise byl zvolen Libor Loula
 • volba členů komisí a výborů proběhne až na dalším veřejném zasedání
 1. Vedoucím pracovní skupiny č.I byl zvolen Petr Rubáš. Vedoucím pracovní skupiny č.II byl zvolen Václav Urban.
 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva bude upřesněno v oficiálním zápisu.

 

Další body nebyly v původním programu:

 

 1. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo s názvem „Rekonstrukce školního hřiště – Svárov“ uzavřenou mezi objednatelem Obcí Svárov a zhotovitelem firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o. Celková cena včetně DPH je 5 521 613,63 Kč
 2. Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr, poptat u bank úvěr, který bude využit při výstavbě II. stupně základní školy a rekonstrukci školního hřiště. Výše úvěru se předpokládá až 7 miliónů Kč.
 3. Zastupitelstvo odsouhlasilo přijetí finančního daru pro ZŠ Svárov (do maximální výše 40 000 Kč) od spolku Burza Svárov z. s. Finanční dar je určen na nákup učebnic pro výuku anglického jazyka a nádobí pro MŠ.
 4. Osobou pověřenou zastupováním obce Svárov při jednání s Místní akční skupinou Mezi Hrady byl zvolen Václav Urban.
 5. Zastupitelstvo schválilo Vyhlášku obce Svárov č. 1/2018, kterou se stanovují hřbitovní poplatky.

Vytvořeno: 7. 11. 2018
Poslední aktualizace: 7. 11. 2018 00:00
Autor: vložil Petr Rubáš