Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Vizitka s kontaktními údaji

 QR vizitka

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

1.6.2015 - ZŠ a MŠ Svárov - výlet na zámek Berchtold

 

Komunikační brána :

SMS-ZDARMA

seznam

centrum

Gmail

Atlas.cz

 Hotmail 

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Měření rychlosti internetu.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Vyhláška obce Svárov o poplatku za svoz komunálního odpadu č. 1/2014

 OBEC Svárov                          

 Č. j. : 28/2014

Obecně závazná vyhláška

obce Svárov

č.1/2014

o poplatku za komunální odpad

 

Zastupitelstvo obce Svárov se na svém veřejném jednání dne 12.12. 2014 usnesením č. 27/2014  usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

    Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce.

 

Čl. 2

Správa poplatku

(1) Správu poplatku vykonává obec Svárov

(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti se stanovuje takto :

 

pro 120 l nádobu s frekvencí svozu 1 x za 14 dnů     1 460,- Kč

pro 240 l nádobu s frekvencí svozu 1 x za 14 dnů     2 330,- Kč

 

Čl. 4

Splatnost poplatku

 

Poplatek na běžný kalendářní rok  je splatný do 31. ledna téhož roku.

 

Čl. 5

Všeobecná ustanovení

 

    Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy a to zejména zákon č. 280/2009 Sb v e znění pozdějších předpisů.

 

Čl. 6

Zrušující ustanovení

 

    Touto vyhláškou se ruší k datu 31. 12. 2014 obecně závazná vyhláška obce Svárov

č. 1 z roku 2013 o poplatku za komunální odpad.

 

Čl. 7

Účinnost

 

    Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2015

                                                                                                             

  ……………………..                                        ……………………..

místostarosta                                                         starosta

 

Vyvěšeno: 15. 12. 2014

Datum sejmutí: 31. 12. 2014

Zodpovídá: Správce Zetek

Zpět