Obec Svárov
Obec Svárov

OZNÁMENÍ – ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ „Výstavba chodníků podél III/10134 a III/10132 ve Svárově“

Číslo jednací: OV/910/20-3/DV

Číslo spisu: Výst./910/20/DV

Datum sejmutí: 4. 3. 2023 Zodpovídá: Dvořák Milan