Obec Svárov
Obec Svárov

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020  

proběhne na naší základní škole v pátek 5. dubna 2019 od 14 do 18 hodin.

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
  • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
  • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
  • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)

 

Věk dítěte a zápis do ZŠ

Povinně se k zápisu dostaví děti, které do zahájení školního roku dovrší 6. rok věku.

Dobrovolně se můžou dostavit děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku. K jejich přijetí je nutné kladné vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra. Tyto děti přijímáme, pokud zůstane volná kapacita.

Podruhé k zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky je upraven v § 37 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Blíže se můžete dozvědět v dokumentu Podmínky odkladu.

O přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky podávají zákonní zástupci dětí dle § 44 a násl. správního řádu písemnou žádost (§18 správního řádu). Rodiče obdrží tiskopis žádosti u zápisu, popř. v mateřské škole nebo si ji mohou předem stáhnout na internetových stránkách školy.

 

Co vaše dítě u zápisu čeká?

K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem a jednoduché testy hravou formou. Sleduje se komunikativnost dítěte, kvalita jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek apod. na některých školách si poslechnou od dítěte nějakou básničku či písničku.

Během volného pohovoru s dítětem je posuzována i slovní zásoba a řeč dítěte. V případě, že má dítě dyslalii (patlavost) nebo trpí jinou poruchou řeči, je rodičům dítěte doporučena konzultace s logopedem. U dítěte je tak možné případnou vývojovou poruchu řeči do začátku školního roku odstranit nebo alespoň její projevy zmírnit.

 

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku). Měl by umět dodržovat určitý denní režim - chodit včas spát, včas vstávat, odbourat případný odpolední spánek. Měl by mít schopnost udržet pozornost a snahu splnit jednoduché úkoly, i když se při nich vyskytnou problémy. Měl by správně držet tužku mezi třemi prsty, umět stříhat nůžkami, lepit, ... Měl by znát pravidla slušného chování k ostatním dětem a k dospělým. Pokud možno umět souvisle a srozumitelně vyprávět. Měl by znát svoje jméno a příjmení, místo narození, jména rodičů, adresu bydliště.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí

Dotazník

Žádost o odklad

Podmínky odkladu

 

KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÁROV
HLAVNÍ 1, 273 51 SVÁROV

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

V souladu s § 164 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy a mateřské školy Svárov, příspěvkové organizace, s ohledem na prostorové možnosti školní budovy, že ve školním roce 2019/2020 bude otevřena jedna třída 1. ročníku.

 

Kapacita třídy pro přijímání dětí byla stanovena na 30 žáků.  V případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitelka při přijímání dětí do ZŠ postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):

 

  1. Děti s místem trvalého pobytu v obci Svárov, dle § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. (kritérium č. 1)
  2. Děti s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, které již mají v Základní škole ve Svárově sourozence, (kritérium č. 2)
  3. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (kritérium č. 3)
  4. Děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci (kritérium č. 4)

 

V případě, že v rámci kritéria 2., 3. nebo 4. nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení  kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují postupně daná kritéria (nejprve tedy v rámci kritéria č. 2, pokud zbyde volná kapacita, tak v rámci kritéria č. 3 a pak teprve v rámci kritéria č. 4). Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.

 

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 

Ve Svárově 11. 3. 2019                                                    Mgr. Šárka Janoušková

ředitelka školy

Datum vložení: 15. 3. 2019 7:38
Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2019 7:46
Autor: Petr Rubáš

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Topgis

topgis

Aktuální počasí

Počasí dnes:

4. 7. 2020

polojasno

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 15 až 11°C.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rizika a nebezpečí