Menu
Obec Svárov

„Dlouhá historie, bohatá přítomnost a slibná budoucnost“

rozšířené vyhledávání

​​ PO a ST: 08.00 - 17.00
ÚT a ČT: 08.00 - 12.00

​​ Hlavní č. 1, 273 51 Svárov

Změna provozovatele ČOV Svárov

ČOV

Změna provozovatele ČOV Svárov

                              Informace o změně provozovatele kanalizace v obci Svárov

      Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Svárov se rozhodlo po dlouhém zvažování ukončit pro obec nevýhodnou Smlouvu o nájmu a provozování kanalizace v obci Svárov uzavřenou dne 1. 6. 2005 se společností Veolia a.s. V této smlouvě se obec zavázala, že kanalizaci včetně ČOV převede do majetku VKM a.s. a to pouze za 10 % hodnoty celého díla. Tato smlouva se dala ukončit pouze v případě, že by Veolia neplnila své povinnosti ze smlouvy vyplývající. Převodem kanalizace na VKM by skončily i bezplatné opravy čerpadel z čerpacích jímek, což byl i důvod, proč jsme stále odkládali převod do majetku VKM. Nicméně podle novely zákona o kanalizacích a vodovodech má obec povinnost tvořit z poplatků za stočné fond, z kterého se hradí opravy, případně intenzifikace ČOV. Vzhledem ke skutečnosti, že podle smlouvy platila Veolia obci Svárov pouze symbolické nájemné ve výši 100,- Kč ročně, byl to rozhodující důvod pro snahu se ze smlouvy vyvázat. Z tohoto důvodu jsme oslovili advokátní kancelář Bezděk a partners a s JUDr. Rulfovou ze Svárova jsme nakonec docílili ukončení výše uvedené smlouvy dohodou k 30. 9. 2023. 

       Z tabulky  nákladů na provoz ČOV Svárov a kanalizačního řadu, kterou jsme vypracovali velmi zodpovědně, vyplývá, že stočné bylo stanoveno ve výši 61,- Kč a při této částce jsme schopni dále provádět zdarma opravy čerpadel v čerpacích jímkách v případě, že závada nebude způsobena porušením pravidel používání čerpacích jímek. I přes toto opatření budeme schopni vložit každoročně do fondu obnovy ČOV 200 tis. Kč.

       Dalším důvodem, který nás vedl k rozhodnutí provozovat ČOV vlastními silami je skutečnost, že ČOV má již plně vytíženou kapacitu. V roce 2000 byla postavena s kapacitou 600 EO. Obec Svárov má v současné době cca 615 obyvatel a naše ZŠ má kapacitu 270 žáků. Nyní ještě žádáme o stavební povolení na Dům pro seniory a to už si vyžaduje intenzifikaci ČOV. Intenzifikaci lze provést dvěma způsoby. Tu méně nákladnou bychom zvládli bez dotace a kapacita by se zvýšila o cca 30 %. Vyšší navýšení kapacity bychom již museli řešit s dotací a tu bychom nedostali, kdyby naši ČOV provozoval soukromý subjekt, tedy Veolia. 

     S Veolií jsme o intenzifikaci také jednali, ale bezvýsledně, do infrastruktury, kterou provozuje a inkasuje stočné, nechce investovat a veškeré zisky z toho plynoucí odchází ve formě dividend do Francie. 

      A co chystaná změna  bude znamenat pro majitele kanalizačních přípojek?

     Předně dojde k ukončení smluvního vztahu mezi těmito majiteli a společností Veolia ve věci odvádění splaškové vody. Smlouva na dodávku pitné vody zůstane v platnosti. Následně budete vyzváni k uzavření smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod, kterou si můžete stáhnout na obecních stránkách v sekci formuláře. Zde je novinkou způsob měření vypouštěných odpadních vod. V prvním roce se bude množství vypouštěné splaškové vody odečítat dvěma způsoby. U nemovitosti bez studny se bude účtovat množství podle dodané vody přes vodoměr a u nemovitostí se studnou se bude účtovat paušální odběr v souladu s Vyhláškou MZe č. 428/2001 Sb. V průběhu roku budeme do čerpacích jímek instalovat průtokoměry a následně se bude stočné fakturovat dle skutečně vypouštěného množství splaškové vody. Timto opatřením doufám zamezíme i odvádění dešťové vody do čerpacích jímek, neboť to způsobuje v době větších dešťů vyplavení bakterií z reakční nádrže a tím dojde k narušení řádného chodu čistírny. 

     Závěrem mi dovolte poděkovat za pochopení důvodů, které nás k tomuto rozhodnutí přiměly a myslím, že  následně to bude mít i přínos jak pro obec, tak i pro životní prostředí. 

 

                                                                                            Ivan Zetek - starosta obce Svárov ČOV

 

Datum vložení: 21. 9. 2023 14:25
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2023 14:35
Autor: Správce Zetek

Život v obci

Svobodné svárovské trhy

trhy

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka Svárov

Rizika a nebezpečí

Odpady kalendář

Prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29
30
1 2
3
4 5 6 7
8 9
10
11 12 13 14
15 16
17
18 19 20 21
22 23
24
25 26 27 28
29 30
31

Grafický manuál obce Svárov

logomanuál

Jízdní řád 307

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
SVÁROV
„Dlouhá historie, bohatá přítomnost a slibná budoucnost“
nahoru