Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Typ: ostatní
proběhl v naší základní škole v pátek 5. dubna.

 

Kapacita 1. ročníku je 30 žáků. Postupujeme dle níže uvedených kritérií. Počet žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělání  podaných zákonnými zástupci je více, než je kapacita 1. třídy. V rámci kritéria č. 4. budeme muset losovat. Losování proběhne dne 15. dubna 2019 v 16:30 v ředitelně základní školy. Losování bude veřejné a zúčastní se ho zástupce zřizovatele a vedení školy.

 

KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÁROV
HLAVNÍ 1, 273 51 SVÁROV

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

V souladu s § 164 odst. 1 písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy a mateřské školy Svárov, příspěvkové organizace, s ohledem na prostorové možnosti školní budovy, že ve školním roce 2019/2020 bude otevřena jedna třída 1. ročníku.

 

Kapacita třídy pro přijímání dětí byla stanovena na 30 žáků.  V případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitelka při přijímání dětí do ZŠ postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):

 

  1. Děti s místem trvalého pobytu v obci Svárov, dle § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. (kritérium č. 1)
  2. Děti s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, které již mají v Základní škole ve Svárově sourozence, (kritérium č. 2)
  3. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (kritérium č. 3)
  4. Děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci (kritérium č. 4)

 

V případě, že v rámci kritéria 2., 3. nebo 4. nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení  kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které splňují postupně daná kritéria (nejprve tedy v rámci kritéria č. 2, pokud zbyde volná kapacita, tak v rámci kritéria č. 3 a pak teprve v rámci kritéria č. 4). Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele. O výsledku losování bude proveden zápis. Losování bude veřejné.

 

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 

Ve Svárově 10. 4. 2019                                                    Mgr. Šárka Janoušková

ředitelka školy


Vytvořeno: 10. 4. 2019
Poslední aktualizace: 3. 5. 2019 14:18
Autor: Petr Rubáš